Giới thiệu

Trung tâm Phát triển thương mại điện tử (ecomviet.vn) thuộc Bộ Công Thương với sứ mệnh hoạt động vì sự phát triển thương mại điện tử (TMĐT) của Việt Nam. EcomViet là đơn vị uy tín hàng đầu về tư vấn, đào tạo TMĐT, cung cấp dịch vụ và các giải pháp TMĐT cho doanh nghiệp. EcomViet hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh quảng bá thông tin sản phẩm tại thị trường trong và ngoài nước thông qua ứng dụng của TMĐT nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập 4.0


  • Bộ Công Thương | 25 Ngô Quyền - Q.Hoàn Kiếm - TP.Hà Nội